Urvalskriterier

Arrangörerna av utbudsdagen
Utbudsdagen arrangeras av de regionala riksteaterföreningarna i Mellansverige samt Bygdegårdarnas Riksförbund. Dessa gör också urvalet till utbudsdagen.

Grundprioriteringar
Det grundläggande är att kulturutövarna ska vara yrkesverksamma. Vi prioriterar teaterproduktioner som främst är riktade till en vuxenpublik. Dans-, musik- samt nutida cirkusproduktioner och familjeföreställningar kan också anmälas men är inte prioriterade.

Nyskapande/fördjupande
Vi söker efter scenkonst som erbjuder nyheter och överraskar men också klassiker från teatertraditionen.
Vi försöker välja scenkonst som sätter publikens tankar och känslor i rörelse, som skapar samtal om teman som är viktiga och aktuella för vår publik.
I första hand prioriterar vi produktioner som inte tidigare visats på vår utbudsdag.

Tillgänglighet/arrangörsfokus
Det är viktigt för oss att den scenkonst som presenteras på utbudsdagen är turnébar. Här ingår faktorer som föreställningens längd, antal medverkande och gage. Deltagarna på utbudsdagen i Västerås representerar ett brett spektrum av arrangörer med olika scenstorlekar, inriktning och budget.

Jämlikhet och mångfald
Urvalsarbetet tar också hänsyn till frågor om jämlikhet och mångfald.