Producent

Det är alla producenter som fyller Sveriges största utbudsdag – ScenKOLL – med innehåll! Vi är så glada att du/ni är nyfikna och kanske dessutom blir en del av dagens program.

För den som vill ha koll på tågordningen – före sommaren brukar intresseanmälan för producenter öppna, strax efter sommaren stänger den och någon gång kring vecka 44 brukar vi, här på hemsidan, presentera vilka producenter som får plats på nästa års ScenKOLL.

Alla förutsättningar och annan information finns under rubrikerna här ovan.

Vi ses i kulisserna till ScenKOLL!