Arrangör

Välkommen bästa arrangör! Här är platsen för att få stenkoll och ScenKOLL! Lördagen den 1 februari 2025 slår vi upp portarna till fem parallella scener på Culturen i Västerås. 4200 kvadratmeter scen, salong och mingelytor. 4200 kvadratmeter fyllda med scenkonst.

1 februari 2025 öppnar dörrarna!

Vi ses och får ScenKOLL!