Anmälan

ScenKOLL 2024 – lördagen den 3 februari på CuLTUREN i Västerås!

ScenKOLL i Västerås är Sveriges största mötesplats för scenkonstarrangörer – cirka 350 arrangörer från Mellansverige är på plats. På fem scener presenteras över 50 föreställningar parallellt under en dag.

ScenKOLL på CuLTUREN Västerås den 3 februari 2024

Intresseanmälan för grupper att delta är öppen tisdag 13 juni till måndag 4 september 2023.

Härmed inbjuds artister/grupper att skicka in intresseanmälan senast 4 september för önskan om medverkan på Riksteatern Mellansveriges/Bygdegårdarnas Riksförbunds utbudsdag ScenKOLL på CuLTUREN i Västerås lördag den 3 februari 2024.
Syftet med dagen är att arrangörer och producenter ska mötas och få ta del av ett turnébart offentligt teater- och scenkonstutbud för vuxna och unga vuxna. (Ej skolproduktioner/turnéer.)

FÖRUTSÄTTNINGAR för medverkan på CuLTUREN i Västerås
Preliminär start- och sluttid för dagen är 11.00 och 18.30. På CuLTUREN finns fem presentationslokaler. I lokalerna finns ett fast ljus. Tillgång till rekvisita finns ej. För medverkan ska något ur den uttagna produktionen spelas upp live på plats. Presentationen får ta max 20 min, inkl uppspel och prat med publiken. Ingen ersättning (resa, logi, gage, mm) utgår för medverkan.

VILLKOR för att bli uttagen till utbudsdagen:

  • Kunna närvara på CuLTUREN 3 februari 2024 och visa upp något live från uttagen produktion.
  • Den uttagna produktionen har inte tidigare presenterats vid en utbudsdag på CuLTUREN.
  • Målgrupp för produktionen ska vara vuxen och/eller unga vuxna.
  • Kunna turnera den uttagna produktionen helt eller delvis under höst 2024/vår 2025.
  • Producent/grupp/artist innehar F-skattsedel (eller kan skicka faktura och själv hantera skatt och sociala avgifter – exempelvis via faktureringsföretag).
  • Ha möjlighet att spela i följande län: Örebro län, Västmanland, Värmland, Sörmland, Östergötland, Dalarna, Uppsala län, Stockholms län, Gävleborg, Gotland.
  • Den uttagna produktionen ska finnas med på www.scenkonstportalen.se med följande information som enkelt ska kunna hittas på det utbudsblad som går att skriva ut: gage, resekostnad (alt paketpris), föreställningslängd, paus, scenmått, antal personer på scen, max antal publik, möjliga spelplatser, turnéperiod samt information om produktionen.

ANMÄLAN
Anmälan görs i webbformuläret som finns längre ner på den här sidan.
Vi ber er att lämna fullständiga uppgifter i både anmälningsformuläret och på Scenkonstportalen. 

Sista anmälningsdag är 4 september 2023
Inskickad intresseanmälan är ingen garanti för medverkan. Besked om vilka som är uttagna till att medverka på CuLTUREN i Västerås kommer att finnas uppe på www.scenkoll.nu under november.

GDPR
Vid inskickad intresseanmälan ges samtycke till att uppgifter används inom ramen för Scenkoll på CuLTUREN.

Frågor angående webbformuläret:
Stefan Löfgren 070 – 347 43 86 stefan.lofgren@bygdegardarna.se
Frågor angående utbudsdagen:
Annelie Modin 070-650 20 88 annelie.modin@riksteatern.se

Välkommen med er intresseanmälan!

Anmälan via formuläret nedan
Läs mer nedan om hur och när ni som scenkonstproducenter kan skicka in er intresseanmälan. Besked om uttagna föreställningar presenteras här på sidan senare i höst.